Заліський Микола

Заліський Микола, земянин брацлавський:
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими та перехрещеними кінцями, згори шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко