Заліський Симон

Заліський Симон, земянин берестейський:
Печатка від 1638 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому втятий ламаний пояс (герб Абданк); згори літери: SVZ.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8051. 1638 р.

Олег Однороженко