Занківський Іван

Занківський Іван, абшитований полковий осавул:
Печатка від 1770–1771 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом корона.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52316; спр. 52317; спр. 52319. 1770–1771 рр.

Олег Однороженко