Заславський Михайло Янушович

князь Михайло Янушович з Острога Заславський:
Печатка від 1.3.1581–25.10.1585:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом три шоломи під шоломовими коронами, в нашоломниках по три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: MZ.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХV, Plik 7; Plik 9; Plik 25; Plik 28; Teka ХVІ а, Plik 79. 1.3.1581–25.10.1585.

князь Михайло Янушович з Острога Заславський:
Печатка від 1583 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; згори літери: MZ.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХV а, st. 10. 1583 р.

князь Михайло Янушович з Острога Заславський:
Печатка від 22.1.1587–28.1.1587:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом три шоломи під шоломовими коронами, в нашоломниках по три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: MZ.

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХVІІ, Plik 62; Plik 63. 22.1.1587–28.1.1587.

Олег Однороженко