Заславський Олександр ІІ Януш Владиславович

Олександр ІІ Януш Владиславович на Острозі князь Заславський (1656–1682), ІІІ ординат Острозький (1656–1682), граф на Тарнові:
Печатка від 1670–1673 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом забороло під князівською короною, навколо щита намет; навколо літери: XAIOZHNT.

овальна, розмір 30х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 192. 1673 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 102; Perg. 5749. 1670–1671 рр.

Олег Однороженко