Заславський Владислав Домінік Олександрович

Владислав Домінік Олександрович на Острозі князь Заславський (1629–1656), ІІ ординат Острозький (1621–1656), граф на Тарнові:
Печатка від 1630–1632 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом забороло під п’ятизубчастою короною, згори князівська корона, навколо щита намет.
Напис по колу: + WLADISLA …

овальна, розмір 30х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2227, оп. 1, спр. 475, арк. 1; ф. 2228, оп. 1, спр. 5, арк. 4. 1630–1632 рр.

Владислав Домінік Олександрович на Острозі князь Заславський (1629–1656), ІІ ординат Острозький (1621–1656), граф на Тарнові:
Печатка від 1633–1640 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в першій частині – святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво, в другій частині – рука тримає три стріли в зірку, в третій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою, в четвертій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч, в середньому щитку – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом князівська корона.
Напис по колу: VLADIS : DOMI : DVX : IN : OSTROG : ET : IN • ZASL : COMES : IN : TAR •

овальна, розмір 37х32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 78, арк. 52v; ф. 256, оп. 1, спр. 158, арк. 2v; ф. 2228, оп. 1, спр. 7, арк. 1. 1633–1640 рр.

Владислав Домінік Олександрович на Острозі князь Заславський (1629–1656), ІІ ординат Острозький (1621–1656), граф на Тарнові:
Печатка від 1637 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в першій частині – святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво, в другій частині – рука тримає три стріли в зірку, в третій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою, в четвертій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч, в середньому щитку – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом князівська корона.
Напис по колу: WLAD … DVX OSTROG … IN TARNOW

овальна, розмір 29х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 9, арк. 1. 1637 р.

Владислав Домінік Олександрович на Острозі князь Заславський (1629–1656), ІІ ординат Острозький (1621–1656), граф на Тарнові:
Печатка від 1638–1652 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом князівська корона.
Напис по зовнішньому колу: + WLADIS …
Напис по внутрішньому колу: …

овальна, розмір 42х40 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 68. 1647 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 78, арк. 46; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 83v, 95v, 97, 99, 111v, 115v, 117, 120, 123, 142, 146, 154, 159, 164, 175, 178, 179v, 196v, 200, 202; ф. 2071, оп. 1, спр. 29, арк. 20, 22v; ф. 2228, оп. 1, спр. 125, арк. 10; спр. 407, арк. 57, 60v; спр. 618, арк. 1v. 1638–1652 рр.
AGAD, Pap. 4009; TzwML, Dz. IX, Sygn. 89, st. 548. 1649 р.
ANK, AS, Teka ХVІ а, Plik 96, st. 713, 754; Teka ХVІІ, Plik 10; Plik 56, st. 283; Teka ХХ, Plik 2; Teka XХІ, Plik 96; Teka XХІІ, Plik 35; Teka ХХІI а, Plik 32; Teka ХХІV, Plik 68. 1644–1645 рр.

Владислав Домінік Олександрович на Острозі князь Заславський (1629–1656), ІІ ординат Острозький (1621–1656), граф на Тарнові:
Печатка від 7.1.1651:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом князівська корона; навколо літери: WDXNOYZHTWKS.

овальна, розмір 44х36 мм.

Джерела:
ANK, ZR, Pap. 74. 7.1.1651.

Олег Однороженко