Заславський Януш ІІ Янушович

Януш ІІ Янушович з Острога князь Заславський (1562–1629):
Печатка від 19.3.1579–8.12.1587:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом три шоломи під шоломовими коронами, в нашоломниках по три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: IZ.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 7, арк. 3v. 1579 р.
ANK, AS, Rkps 31, st. 10; Teka ХІV a, Plik 11; Teka ХV, Plik 7; Plik 9; Plik 21; Teka ХV a, st. 65, 81; Teka ХVІ а, Plik 9; Plik 78; Plik 85; Teka ХVІІ, Plik 66, st. 414, 418; Plik 69, st. 456; Plik 80; Plik 81; Plik 90; Plik 91; Plik 98. 19.3.1579–8.12.1587.

Януш ІІ Янушович з Острога князь Заславський (1562–1629):
Печатка від 1587 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v. 1587 р.

Януш ІІ Янушович з Острога князь Заславський (1562–1629):
Печатка від 1591–1615 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: IOANES DVX ZASLAVIENSIS

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 16, арк. 1v; спр. 18, арк. 2; спр. 27, арк. 2. 1593–1615 рр.
AGAD, AZ, Sygn. 277, st. 107; Sygn. 2633, st. 108. 1592–1594 рр.
ANK, AS, Teka ХVІІІ а, Plik 73; Teka XХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24; Teka XХІІ, Plik 27; Plik 33. 1591–16.9.1596.
BCz, Perg. 1037. 9.10.1598.

Януш ІІ Янушович з Острога князь Заславський (1562–1629):
Печатка від 20.2.1592–20.8.1595:

В полі печатки ренесансовий щит, який розтято: в першій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, в другій частині – святий Юрій на коні, влучає списом змія; згори літери: • І * Z •.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XІX, Plik 7; Teka XX, Plik 1; Teka XXІ, Plik 75; Plik 79. 20.2.1592–20.8.1595.

Януш ІІ Янушович з Острога князь Заславський (1562–1629):
Печатка від 1616–1628 рр.:

В полі печатки чотиридільний іспанський щит: в першій частині – святий Юрій на коні вліво, влучає списом змія, який лежить вліво, в другій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; над щитом три шоломи під шоломовими коронами, в нашоломниках павичеві пера, навколо щита намет.
Напис по колу: * IOAN • DVX • AD • OSTR • ZASLA …

овальна, розмір 27х25 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 70. 1616 р.
ANK, AS, Rkps 88, st. 156. 1628 р.

Олег Однороженко