Збаразький Криштоф Янушович

Криштоф Янушович князь Збаразький (1608–1627):
Печатка від 1608 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу; згори літери: KZ.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 12. 1608 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 64. 1608 р.

Криштоф Янушович князь Збаразький (1608–1627):
Печатка від 1622–26.1.1626:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: KZSK.
Напис по колу: PIECZENC • GRODZKA • POWIATV • KRZEMIENICKIEGO

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka V, Plik 14. 26.1.1626.
MNK, Rkps 1483, karta 103. 1622 р.

Олег Однороженко