Збаразький Миколай Андрійович

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 1536 р.:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу.
Напис по колу: • s • …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 8407. 1536 р.

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 19.5.1549:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VІ, Plik 43. 19.5.1549.

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 1.7.1562:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, праворуч яблуко пронизане трьома мечами в зірку (герб роду панів Гербуртів – матері, Анни Гербурт); обабіч щита дві п’ятипроменеві зірки; згори літери: MZ.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ІХ, Plik 64. 1.7.1562.

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 3.6.1567:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, праворуч яблуко пронизане трьома мечами в зірку (герб роду панів Гербуртів – матері, Анни Гербурт); згори літери: MАСZ; обабіч щита дата: 1567.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka Х, Plik 79. 3.6.1567.

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 30.1.1570–25.5.1574:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, праворуч яблуко пронизане трьома мечами в зірку (герб роду панів Гербуртів – матері, Анни Гербурт).
Напис по колу: …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 2; Teka ХІІІ, Plik 46. 30.1.1570–25.5.1574.

Миколай Андрійович князь Збаразький (1528–1574):
Печатка від 30.4.1571–25.5.1574:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, праворуч яблуко пронизане трьома мечами в зірку (герб роду панів Гербуртів – матері, Анни Гербурт); обабіч щита дві шестипроменеві зірки; згори літери: MZ.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20653. 1572 р.
ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 68; Teka ХІІІ, Plik 3; Plik 6; Plik 7; Plik 47. 30.4.1571–25.5.1574.

Олег Однороженко