Збаразький Петро Владиславович Корибутович

князь Петро Владиславович Корибутович Збаразький:
Печатка від 1613 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом шолом, навколо щита намет.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 35. 1613 р.

Олег Однороженко