Збаразький Вишневецький Михайло Васильович

Михайло Васильович Збаразький князь Вишневецький (1474–1517):
Печатка від 1504–1506 рр.:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: + ПЄ … КНѦZѦ MИ

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 639; спр. 640. 1504–1506 рр.

Олег Однороженко