Зборовський Станіслав Габріель пан з Ритвян

Зборовський Станіслав Габріель пан з Ритвян, староста городельський (1619–1639):
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрестик; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику яструб, навколо щита намет (герб Яструб).
Напис по колу: … ZBOROWSKI : CAP : HROD :

овальна, розмір 35х30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 32, арк. 2. 1621 р.

Олег Однороженко