Зеленський Дмитро Михайлович

Зеленський Дмитро Михайлович, полковник лубенський (1700–1709):
Печатка від 30.6.1701–1706:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому вежа, яку пронизує стріла вістрям в правий горішній кут; над щитом забороло під короною, в нашоломнику виникає закута в лати рука з шаблею, навколо щита намет; навколо літери: ЄЦПВВZПЛДZ.

восьмикутна, розмір 27х24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 28, спр. 14; спр. 15; спр. 16. 30.6.1701–1704.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. XVIII–XIX, илл. 5; С. 60–61. 1702–1703 рр.
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 105, мал. 40–41. 1706 р.
Ситий І. Старшинські печатки. – С. 224, мал. 11. 1706 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 5. 1703 р.

Олег Однороженко