Зеленський Войтих

Зеленський Войтих, стольник і підстароста пинський:
Печатка від 1660 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому перев’яз вліво обтяжено трьома чотирипелюстковими трояндами; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три чотирипелюсткові троянди в стовп між двома мисливськими ріжками, навколо щита намет (герб Долива); навколо літери: WZPP.

овальна, розмір 25х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7343; спр. 8269. 1660 р.

Зеленський Войтих, земський підсудок пинський:
Печатка від 1665–1668 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому перев’яз вправо обтяжено трьома п’ятипелюстковими трояндами; над щитом забороло під короною, в нашоломнику п’ятипелюсткова троянда між двома мисливськими ріжками, навколо щита намет (герб Долива); навколо літери: WZРPP.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6921; спр. 6923; спр. 6924; спр. 6925; спр. 7349; спр. 7350; спр. 7353; спр. 7354; спр. 7357. 1665–1668 рр.

Олег Однороженко