Жабокрицький Дмитро

Жабокрицький Дмитро, підчаший вількомирський:
Печатка від 1677 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді двох півкіл, що лежать кінцями в різні боки, які з’єднано стовпом, який перетинає шабля вістрям вправо; здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: DKNZPW.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 764, арк. 1v. 1677 р.

Олег Однороженко