Жегоцький Захаріаш

Жегоцький Захаріаш, земянин волинський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест (герб Яструб).

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 27v. 1626 р.

Олег Однороженко