Жовнин

Печатка від 1760–1778 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: Ж.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 1, спр. 20, арк. 4v, 9v; оп. 2, спр. 270, арк. 97v; спр. 307, арк. 114v; ф. 102, оп. 2, спр. 96, арк. 5. 1760–1778 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 290, табл. 3, мал. 4 (помилково подана як печатка Городиської сотні). 1760 р.

Олег Однороженко