Жовнинська сотня

Печатка від 1770–1771 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому згори літери: ПС, здолу літера: Ж; за щитом мантія під шляхетською короною.

овальна, розмір 25х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 1, спр. 20, арк. 4, 9; оп. 2, спр. 270, арк. 355v; спр. 336, арк. 90. 1770–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282. 1770–1771 рр.
Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку. – С. 209.

Олег Однороженко