Жовтобрюх Григорій

Жовтобрюх Григорій, сотник ямпільський (1764–1767):
Печатка від 1764 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому виходить рука в латах, що тримає шаблю; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 23х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53329. 1764 р.

Олег Однороженко