Жукевич Монтигайло

Жукевич Монтигайло, пан радний (1434), державця стревницький (1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді півкола кінцями додолу з кутастими відгалуженнями обабіч і з колом всередині.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ МОНТИНГѦЛА ЖЮКЕВИЧ

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 280; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 41. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 27.2.1434.

Олег Однороженко