Журахівський Яків Михайлович

Журахівський Яків Михайлович, полковник ніжинський (1678–1685):
Печатка від 1678 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому стріла вістрям додолу над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві восьмипроменеві зірки; над щитом забороло, в нашоломнику стріла вістрям додолу під восьмипроменевою зіркою, обабіч два страусових пера, навколо щита намет (герб Сас відмінний); навколо літери: ѦМЖПВЕЦПВЗН.

восьмикутна, розмір 20х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50472. 1678 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 55. 1678 р.

Олег Однороженко