Жигайлівська сотня

Печатка від 1725 р.:

В полі печатки квітка.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1721, оп. 1, спр. 13, арк. 51v. 1725 р.

Олег Однороженко