Житинський Гордій

Житинський Гордій, земянин брацлавський:
Печатка від 6.4.1641:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: НZ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 131, арк. 2. 6.4.1641.

Олег Однороженко