Зіньків

Печатка від 1725 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літери: ГКЗ.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56499. 1725 р.

Публікації:
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 662 («Сей гербъ изстари въ … Зѣньковской Ратушѣ въ печати употребляемъ былъ; но когда и кѣмъ онъ городу былъ пожалованъ – неизвѣстно»).

Печатка від 1759 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: З.

восьмикутна, розмір 22х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 16, арк. 3v. 1759 р.

Олег Однороженко