Злотопольський Петро

Злотопольський Петро, земський підсудок київський (1614–1629):
Печатка від 1615–1629 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому пов’язка кінцями додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає панна з пов’язкою на голові між двома оленячими рогами, навколо щита намет (герб Наленч); навколо літери: РZP …

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23262; спр. 23263. 1615–1616 рр.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 75, арк. 23. 1622 р.
ANK, ZR, Rkps 65, st. 49, 57. 1629 р.

Олег Однороженко