Зміїв

Печатка від 21.III.1765–8.VI.1765:

В полі печатки пагони рослин; згори літери: ПГ.

овальна, розмір 25х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 49, арк. 2v. 21.III.1765–8.VI.1765.

Олег Однороженко