Зміївська сотня

Печатка від 17.IV.1765:

В полі печатки квадратний щит, на якому птах, ліворуч рослина; над щитом князівська корона, навколо щита намет.

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 61v (17.IV.1765, «ѿ подпрапорного Андрєя Мєєра»).

Олег Однороженко