Золотаренко Василь Ничипорович

Золотаренко Василь Ничипорович, полковник ніжинський (1655–1656, 1659–1663):
Печатка від 16.12.1659:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено стрілу і шаблю вістрями додолу, здолу лук з тятивою; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ВЗ.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 146, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 16.12.1659.

Золотаренко Василь Ничипорович, полковник ніжинський (1655–1656, 1659–1663):
Печатка від 25.1.1660–2.3.1662:

В полі печатки півкруглий щит, на якому перехрещено напнутий лук зі стрілою і шаблю вістрями додолу; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: В•Н•ЗПВЕЦВЗ•Н•.

восьмикутна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 146, оп. 1, спр. 3, арк. 1; спр. 4, арк. 1; спр. 5, арк. 1. 25.1.1660–24.9.1660.
BN PAU PAN, Rkps 269, k. 39, 40, 42. 28.1.1660–2.3.1662.

Олег Однороженко