Звинкиневич Юрій

Звинкиневич Юрій, пан радний сіверський:
Печатка від 26.4.1388:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп.
Напис по колу: … ПЄЧАТЬ …

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 212. 26.4.1388.
MNK, Rkps 1713, karta 163. 26.4.1388.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – C. 82, n. 43. 26.4.1388.
Пекосинский Ф. Источники русской геральдики. – С. 109, илл. 11. 26.4.1388.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 17, n. 20. 26.4.1388.

Олег Однороженко