Зимовець Семен

Зимовець Семен, городовий отаман конотопський (1680):
Печатка від 1680 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому п’ятипелюсткова троянда; над щитом забороло, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 10х9 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56244. 1680 р.

Олег Однороженко