Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / Упорядник В. О. Гавриленко.

Покажчик присвячений спеціальній дисципліні історичного циклу ‒ сфрагістиці, яка займається інтерпретацією і вивченням історичних пам’яток: печаток, пломб, гем, скарабеїв, керамічних клейм. У ньому розписана література з української сфрагістики з кінця XVIII, коли в Україні почалося вивчення печаток, і до 2015 р. Бібліографія складена за тематичним принципом, чимало позицій анотовано. Розраховано на істориків, працівників архівів, музеїв, бібліотек, краєзнавців, колекціонерів, студентів, усіх, хто цікавиться історією, культурою, мистецтвом.

Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / Упоряд. В. О. Гавриленко. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ‒ Львівське відділення; Музей Шереметьєвих. ‒ К.: ВД “Антиквар”, 2015. ‒ 232 с.

Зміст:

Зміст …5
Нові обрії українського печаткознавства. В. Гавриленко …7

Частина І. Анотований бібліографічний покажчик праць про українські печатки (кінець XVIII ст. ‒ 1990 р.) …11
Історіографія, стан вивчення і завдання української сфрагістики …13
Персоналія …20
Сарматські знаки. Сфрагістичні пам’ятки греко-римських та візантійських колоній Північного Причорномор’я (печатки, геми, скарабеї, клейма) …34
Сфрагістика Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.) …41
а) печатки …41
б) пломби, клейма …49
Дослідження литовських і польських печаток …52
Печатки міст, цехів, сіл, духовенства, вірменських та єврейських громад …54
Козацька сфрагістика. Українські печатки XVIII-XIX століть …62
Печатки таємних, революційних і підпільних організацій …69
Сфрагістика радянської України …70
Ґенеза сфрагістичних та геральдичних пам’яток …74
Музейні каталоги, звіти та інші видання з описами і малюнками пам’яток сфрагістики …83

Частина II. Сфрагістичні публікації незалежної України (1191‒2015) …89
Довідкова література, серійні видання з публікаціями праць її сфрагістики, каталоги печаток …91
Музейний проект “Тисяча років української печатки”. Сфрагістична колекція О. Є. Шереметьева …97
Історіографія печаткознавства, теоретико-методична проблематика. Монографічні дослідження, автореферати дисертацій …109
Сфрагістика давніх цивілізацій, Візантії, античних поселень Північного Причорномор’я, європейського середньовіччя …121
Сфрагістичні старожитності Київської Русі та середньовічної України …141
Печатки Війська Запорізького, Гетьманщини …153
Печатки міст і сіл …161
Печатки цехових корпорацій і купецтва …169
Церковна сфрагістика, печатки етно-конфесійних громад …172
Сфрагістика адміністративних, господарських, правничих, культурних та освітніх структур, соціальних верств …184
Печатки періоду визвольних змагань українського народу. Молодіжно-громадський рух. ОУН-УПА. Діаспора …190
Українські печатки, сфрагістичні розвідки на зламі тисячоліть …199
Сфрагістичні джерела геральдики, прапорництва і родознавства …202

Іменний покажчик …215
Список ілюстрацій …227

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com