Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків, Ульяновський В.

Книга присвячена знаковій постаті в історії України – князю Василю-Костянтину Острозькому. Автор показує творення князями Острозькими, їх інтелектуальним оточенням та істориками різних поколінь генеалогії роду з XIII ст. “Виписані” портрети предків Василя-Костянтина. Особливо детально висвітлюється життєвий шлях батька героя книги – великого гетьмана литовського Костянтина Івановича Острозького як воїна і полководця, його маєтково-економічна потуга, розглядаються діяльність на користь Церкви, родинні справи гетьмана. Головний герой книги Василь-Костянтин представлений в усі періоди його життя – від дня народження і до смерті. Показані його боротьба за батьків спадок, урядова кар’єра, участь у великій політиці та зв’язки з наймогутнішими родами Русі, Литви і Польщі, роль у міжнародних стосунках. Особливу увагу приділено стосункам Острозького з козаками, Московським царством, молдавськими господарями. Досліджуються система землеволодінь князя, способи накопичення багатств та фінансово-економічна діяльність Острозького в аграрній, урбаністичній та інших сферах. Значне місце відведено інтелектуально-культурницьким проектам Василя-Костянтина та йогоучасті в церковно-релігійному житті. Розглядаються також родинні справи Острозького, уклад приватного життя, діяльність і доля дітей князя. Автор намагається розкрити загадку смерті та поховання Острозького. Текст супроводжується великою кількістю ілюстративного матеріалу. Видання має водночас науковий і науково-популярний характер та є навчальним посібником зі спецкурсу, читаного автором на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зміст:

Невловимий князь: творення міфів та пошуки образу …5
Ідеологія, політика й наука у студіях Острогіани …22
Загадка зникнення родового архіву та потенційні можливості збережених джерел …52
Князем народжуються: генеалогічні схеми роду Острозьких в історичних джерелах та працях істориків …61
Князі в соціальному полі середньовічної та ранньомодерної “старої Русі” …64
Генеалогічні пошуки тривалістю у півтисячоліття …74
Особи предків у підмурках Дому Острозьких …111
Батькова слава та спадщина …155
Герой античного зразка і християнських чеснот …157
Напередодні слави …161
“Пір і Аннібал”: князь-воїн і полководець …164
“Руський Крез”: економічна потужність княжого дому …219
“Благочестивий Нума”: Костянтин Острозький у житті Церкви …241
Сім’я гетьмана …267
“Благая і вічная пам’ять” …275
Старший брат і його родина. Дитинство княжича Василя …295
Старший брат: проблема стосунків …297
Дитячі роки: реконструкція можливого …336
Початок боротьби за маєтки Дому Острозьких …349
Урядова кар’єра …389
Нова “війна домова” за острозьку спадщину …439
“Велика політика” в долі та діяльності князя …501
У колі політичної еліти двох держав …503
Між сходом і Сходом: стосунки з сусідніми державами …573
Співпраця і війни з козаками …613
Війни за землі з “чужими” …639
Володар і владар: маєтки, майно, система господарювання та управління …703
Земля і люди …706
Міста в господарській системі Острожчини …739
Торги і ярмарки як джерело прибутків княжого Дому …761
Опіка над чужими маєтками – теж прибуток? …767
Гроші та цінності у княжому скарбі …774
Інтелектуально-культурна сфера: князь-меценат чи вибагливий магнат? …781
Інтелектуальні мотивації та книголюбіє князя …791
“Волинські Афіни”: завдання, час, місце, засновники …794
Грекоорієнтована Академія? Острожани й сучасники про острозьку школу …804
Острозька книжність: програмна чи спонтанна? …821
Занепад “Волинських Афін”: вина князя чи відсутність кадрів? …856
Дерманський проект …857
Релігія і Церква у приватному та публічному житті В.-К. Острозького …867
Невидимий світ віри …869
Видима церковність …882
Віросповідання в родині князя: проблема вибору чи толерантності? …988
Стосунки з іншими конфесіями …996
Унія в теорії та практичних заходах Острозького: pro et contra …1047
Князь у родинному інтер’єрі та служебному оточенні …1163
Резиденції та двір Острозького …1166
Родина Василя-Костянтина …1211
Смерть Василя-Костянтина Острозького у фізичному та духовному вимірах …1285
Як часто і на що хворів Василь-Костянтин Острозький …1287
Смерть патріарха: духовний вимір …1296
Список скорочень …1303

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків / Музей Шереметьєвих. – К.: Вид. дім «Простір», 2012. – 1370 с.

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com