Привілеї Києва кінця XV – середини XVII ст. Дослідження. Тексти

Документи збірника – привілеї, що надавались Києву литовськими та польськими володарями протягом кінця XV – першої половини XVII ст., – висвітлюють найважливіші аспекти історії самоврядного життя міської громади: надання і підтвердження магдебурзького права, розширення міської території, судові прерогативи, торгівельну та митну регламентацію, функціонування міських органів управління. Видання супроводжують додатки та ілюстрації. Мовою оригіналів публікуються тексти 117 документів, що зберігаються в архівах України, Польщі та Росії. Для науковців, викладачів та всіх, хто цікавиться історією Києва раннього нового часу.

Привілеї Києва кінця XV – середини XVII ст. Дослідження. Тексти / Упорядн. Н. Білоус; Редакційна колегія: Г. В. Боряк (відп. ред.), В. А. Смолій, Л. A. Дубровіна, М. М. Капраль, В. І. Ульяновський, І. О. Ворончук. НАН України. Інститут історії України, Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського; Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії МОН України. – К.: Вид. дім “Простір”, 2013. – 296 с.

Зміст:

Наталія Білоус. Слово до читача …7
Наталія Білоус. Привілеї київської міської громади кінця XV – середини XVII ст.: історіографічний та джерелознавчий нариси …9
1. Київські привілеї в історіографії …11
2. Київські привілеї: характеристика джерел …14
2.1. Найдавніші копі арії …17
2.2. Класифікація та огляд джерел …32
2.3. Археографічні засади видання …50
Перелік документів …53
Тексти …63
Список умовних скорочень та слів під титлами …275
Іменний покажчик …278
Географічний покажчик …286
Перелік ілюстрацій …289
Summary …291
Zusammenfassung …292
Streszczenie …293

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com