Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст., Білоус Н.

Книгу присвячено тестаментам – актам останньої волі киян середини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Розглядаються такі проблеми як: термінологія і порядок укладання тестаментів, ставлення тестаторів до смерті і поховання, їхній соціальний статус, стосунки з членами родини, докладно обумовлено струк- туру та зміст документів. Видання супроводжують додатки та ілюстрації. Уперше публікуються мовою оригіналів тексти 13 тестамен- тів киян, що зберігаються в архівах України, Росії та Білорусі. Для науковців, викладачів та всіх, хто цікавиться соціаль- ною історією Києва раннього Нового часу.

Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст./ Наталія Білоус. – К.: Видавничий дім «Простір», 2011. – 200 с.

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com