Тисяча років української печатки: каталог виставки

Каталог виставки «Тисяча років української печатки», що відбулася у Києві 24 травня – 15 листопада 2013 р. у Національному музеї історії України. Видання розраховане на фахівців у галузі сфрагістики та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

11. Тисяча років української печатки: каталог виставки / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. голови), О. Є. Шереметьєв (заст. голови), Ю. К. Савчук (відп. ред.), О. А. Алфьоров, В. О. Гавриленко, М. Ф. Дмитрієнко, О. О. Маврин, О. А. Однороженко, В. П. Перкун, О. П. Реєнт, В. В. Томозов, Я. О. Федорук, В. І. Ульяновський; Упорядн.: Ю. К. Савчук. НАН України. Інститут історії України; Міністерство культури України. Національний музей історії України; Музей історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. – К.: Інститут історії України, 2013. – 504 с.

Зміст:

Заклади, що надали матеріали зі своїх колекцій …5
Автори …6
Скорочення …7

Валерій Смолій. Слово до читача …8
Сергій Чайковський. Слово до читача …10
Олексій Шереметьев. Слово до читача …11
Юрій Савчук. Divina Providencia Sigillum Ukraina (концепція, структура та завдання виставки) …12
A Note on Transliteration …19

Розділ перший
Олександр Алфьоров. Витоки: сфрагістична традиція Київської Русі …21
Каталог печаток …28

Розділ другий
Олег Однороженко. Українські (руські) печатки литовсько-польської доби …99
Каталог печаток …110

Розділ третій
Олег Однороженко. Генезис печатки у козацьку добу …187
Каталог печаток …194

Розділ четвертий
Сергій Носачов. Українські печатки імперської доби: світська практика …235
Віталій Перкун. Еволюція печатки в імперський час: церковна традиція …240
Каталог печаток …248

Розділ п’ятий
Олександр Алфьоров. XX століття – сфрагістика боротьби …379
Каталог печаток …384

Джерела …476
Список літератури …477
Географічний покажчик / Geographical Index …485 / 489
Іменний покажчик / Index of Names …493 / 498

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com