Сфрагістичний щорічник, випуск І

У першому випуску «Сфрагістичного щорічника» представлено роботи науковців з України, Білорусі, Польщі та Литви, присвячені питанням сфрагістичної термінології, способів опису та каталогізації печаток, стану збереження вислих печаток, розгляду теоретичних і методологічних засад сфрагістики як спеціальної історичної дисципліни, перспектив розвитку печаткознавства та ін.

16. Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск І. – К.: Вид-во “Софія-А”, 2011. – 456 с.: іл.

Зміст:

Переднє слово …3
Від редакції …5
Innomine …6

Проблеми сфрагістичної термінології
Галубовіч В.
Сфрагістика Беларусі канца XX – пачатку XXI стагоддзя. Тэрміналагічная праблема …7
Однороженко О.
Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII ст. …16
Перкун В.
Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990) …106
Цітоў А.
Асноўная сфрагістычная тэрміналогія і спроба перыядызацыі помнікаў беларускай сфрагістыкі …113

Теорія та методика сфрагістики
Гавриленко В.
Теоретико-методологічні засади сфрагістики …133
PiechZ.
Współczesne badania sfragistyczne w Polsce. Osiągnięcia і postulaty …160

Класифікація, збереження та опис печаток
Алфьоров О.
Пломби дорогичинського типу: методологічні рекомендації до опису та каталогізації …189
Hlebionek M.
Problemy opisu materiałów sfragistycznych w polskich archiwach …222
Гречило А.
Розвиток сучасної української сфрагістики та питання про класифікацію й описи печаток і сучасні публікації їх каталогів …252
Груша О.
Насколько полным должно быть описание печати при издании актовых источников эпохи Средневековья? …259
Сварник I.
Умови і стан збереження вислих печаток …298
Шаланда А.
Галоўныя праблемы фіксацыі і апісання гербавых пячатак …305

Печатки за актовими джерелами
Александрович В.
Свідчення острозьких золотарів про підроблення печатки 1545 року …313
Безпалько В.
Справа 1581 року про фальшування печаток у записах книг Луцького ґродського суду …318
Поліщук В.
Заява Яна Якубовича Монтовта про втрату печатки, подана до Луцького замкового уряду 1561 року, в контексті герботворення …327
Ragauskienė R.
Tłoki pieczętne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (na podstawie Metryki Litewskiej). Materjały do archeologii prawa …338
Тесленко I.
Заяви про загублені печатки і сиґнети з книг Володимирського ґродського та Заславського замкового судів …359

Матеріали
Артюхін О.
Формування типології князівської булли на прикладі печаток Ярослава Мудрого та його нащадків другої половини XI ст. (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) …367

Задорожнюк А.
Подільські печатки 1917–1920 pp. із сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих …375
Скочиляс І.
Парафіяльні печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку XX ст. …383
Сова А.
Актуальні питання вивчення печаток українських організацій “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” і “Луг” у Галичині (кінця XIX ст. – 1939 р.) …402

Хроніка
Hlebionek M.
І Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów 19–20 listopada 2010 r. …428

Скорочення …434
Анотації …435
Відомості про авторів …447

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com